Určeno pouze pro reklamaci zboží zakoupeného přes e-shop Martes Sport. Zboží zakoupené v kamenných prodejnách Martes Sport může být reklamováno v jakékoli provozovně prodávajícího, firmy Sierra Sport s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny na účtence od zakoupeného zboží.

Sdělení o způsobu reklamace zboží

  • Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, přičemž oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace je potřeba zaslat na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu prodávajícího pro doručování či elektronickou poštou na adresu info@martesshop.cz - pro oznámení lze využít formulář, který je dostupný zde. Uplatnění práv z reklamovaného zboží je rovněž možné v kterékoliv prodejně smluvního partnera prodávajícího v rámci České republiky.
  • Reklamované zboží zašle kupující prodávajícímu na adresu sídla prodávajícího nebo na adresu prodávajícího pro doručování. Reklamované zboží může kupující rovněž předložit v kterékoliv prodejně smluvního partnera prodávajícího v rámci České republiky. Předání reklamovaného zboží lze spojit s oznámením o uplatnění práva z vady či reklamace. Účelně vynaložené náklady na dopravu zboží určeného k reklamaci prodávajícímu hradí kupující, přičemž tyto náklady budou kupujícímu v případě oprávněné reklamace zpětně uhrazeny k jeho žádosti, kterou je nutné učinit podle § 1923 občanského zákoníku.
  • Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě, např. doložením alespoň kopie dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněného záručního listu.
  • Kupující je povinen zabalit reklamované zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k prodávajícímu; prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato a bude vráceno zpět kupujícímu.

Bližší informace o právech kupujícího z vadného plnění, jeho nárocích, lhůtách pro řešení reklamací, atp. lze nalézt ve Všeobecných obchodních podmínkách internetového obchodu Martes Sport, které jsou dostupné zde.

Doručovací adresa:

OlzaLogistic s.r.o. - MARTESSPORT,

Protifašistických bojovníků 2,

737 01 Český Těšín

e-mail: info@martesshop.cz

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte nás!