Obchodní podmínky akčních nabídek

Vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bielsku-Biala (VIII. Obchodní oddělení národního soudního rejstříku) pod číslem 0000077249, DIČ (NIP): 5471791682.

Informace a nabídky obsažené v akčním letáku nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy a všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes sport včetně sezónního snížení cen ve srovnání s původními cenami, kdy zboží může být nabízeno v rámci akční nabídky za nižší cenu, než byla cena původní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v rámci poskytování slevové akce výslovně jinak.

Obchodní nabídka na zboží uvedené v letáku může být po skončení termínu její platnosti prodloužena rozhodnutím prodávajícího; na takové rozhodnutí není právní nárok.

Dostupný sortiment zboží je k dispozici v internetovém obchodě www.martesshop.cz a ve vybraných obchodech Martes Sport; všechny adresy obchodů lze nalézt zde. Uvedeným ustanovením není dotčena možnost vyprodání zásob v internetovém obchodě či ve vybraných obchodech Martes Sport; v takovém případě, nebyla-li tato skutečnost kupujícímu zřejmá již při objednání zboží, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes sport.

Ve věcech neupravovaných těmito obchodními podmínkami akčních nabídek, zejména pokud jde o využívání internetového obchodu nacházejícího se na adrese www.martesshop.cz, včetně popisu procesu objednání zboží, plateb a postupu pro vrácení zboží, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes sport, které lze nalézt zde.