Obchodní podmínky pro uplatnění slevových kupónů

Vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bielsku-Biala (VIII. Obchodní oddělení národního soudního rejstříku) pod číslem 0000077249, DIČ (NIP): 5471791682.

Prodávající si vyhrazuje právo vystavovat a poskytovat kupujícím slevové kupóny, v částkách a frekvencích dle vlastního uvážení prodávajícího, to vše v souladu s platnými právními předpisy a všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes Sport, kdy slevový kupón může být kupujícímu poskytnut například v rámci zasílaného newsletteru, jako omluva za předchozí pochybení prodávajícího, atp. Na poskytnutí slevového kupónu není právní nárok, přičemž prodávající si vyhrazuje poskytovat slevové kupóny kupujícím vybraným dle jím zvolených kritérií a dle uvážení prodávajícího.

Držitel slevového kupónu může kupón uplatnit při nákupech prováděných on-line v internetovém obchodě, který se nachází na adrese www.martesshop.cz. Pro uplatnění slevového kupónu je potřeba v rámci procesu objednávání zboží kupujícím zadat do příslušného pole na stránkách internetového obchodu kód slevového kupónu, který je na slevovém kupónu uveden.

Slevový kupón lze použít pouze jednou. Prodávající současně upozorňuje kupujícího, že nijak neodpovídá za pravost slevového kupónu a možnost jeho použití, pokud kupující slevový kupón dříve zpřístupnil třetí osobě, případně pokud jej získal na sociálních sítích, diskusních fórech či jinak od třetí osoby.

V případě většího množství slevových kupónů nelze v rámci jednoho nákupu kombinovat jejich hodnoty (částky). V případě zájmu o zakoupení produktu o vyšší hodnotě (ceně) než je hodnota drženého slevového kupónu, je potřeba doplatit existující rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou drženého slevového kupónu, a to v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes Sport.

Uplatnění slevového kupónu nelze kombinovat s jinými speciálními cenovými nabídkami prodávajícího (akční nabídky, slevy, apod.), nebude-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak.

Dostupný sortiment zboží je k dispozici v internetovém obchodě www.martesshop.cz a ve vybraných obchodech Martes Sport; všechny adresy obchodů lze nalézt zde. Uvedeným ustanovením není dotčena možnost vyprodání zásob v internetovém obchodě či ve vybraných obchodech Martes Sport; v takovém případě, nebyla-li tato skutečnost kupujícímu zřejmá již při objednání zboží, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes sport.

V případě, kdy kupující – spotřebitel využije svého práva na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku, v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, prodávající – poté, co kupující splní podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny prodávajícím – vystaví kupujícímu nový slevový kupón o nominální hodnotě rovnající se hodnotě dříve uplatněného slevového kupónu. V případě, kdy cena za vrácené zboží v důsledku odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení byla vyšší než hodnota uplatněného slevového kupónu, prodávající rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou slevového kupónu vrátí kupujícímu v peněžní formě.

Ve věcech neupravovaných těmito obchodními podmínkami pro uplatnění slevových kupónů, zejména pokud jde o využívání internetového obchodu nacházejícího se na adrese www.martesshop.cz, včetně popisu procesu objednání zboží, plateb a postupu pro vrácení zboží, se řídí všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Martes sport, které lze nalézt zde.