Politika ochrany soukromí v internetovém obchodě Martes Sport

Ochrana soukromí zákazníků našeho internetového obchodu je pro nás nejvyšší prioritou, a proto vynakládáme značné úsilí, abyste se mohli cítit bezpečně při využívání našich webových stránek, a aby byla zajištěna ochrana soukromí a osobních údajů poskytnutých během nakupování v našem internetovém obchodě.

Prosíme, přečtěte si, jak k ochraně soukromí přistupujeme, jakým způsobem mohou být soukromé informace při provozu internetového obchodu získávány a v neposlední řadě, jaké máte v souvislosti s tímto získáváním informací možnosti. Pokud byste měli jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat.

I. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a jejich zpřístupňování třetím stranám

Problematice zpracování osobních údajů je věnován samostatný dokument - Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport – v němž se můžete dočíst vše potřebné o zpracování osobních údajů, které jsou poskytovány společnosti Martes Sport Sp. z o.o., se sídlem Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, identifikační číslo (REGON): 070 904 684 (dále jen „správce“), jakožto provozovateli internetového obchodu Martes Sport na adrese www.martesshop.cz, v souvislosti s objednávkou a nákupem zboží v internetovém obchodě, registrací uživatelského účtu v internetovém obchodě nebo za jiným účelem definovaným blíže v těchto Zásadách zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport.

Za účelem realizace uzavřené smlouvy může správce osobní údaje zpřístupnit osobám, které se na činnosti e-shopu podílejí, a to ať už například v rámci jeho fungování, tak v souvislosti s přípravou a doručováním zboží a zajištěním jeho úhrady. Rozsah takto předávaných osobních údajů je omezen na nezbytné minimum pro naplnění příslušného účelu. Bližší popis kategorií příjemců osobních údajů, jímž může správce osobní údaje zákazníka poskytnout, je rovněž uveden v Zásadách zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport.

Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport jsou dostupné zde.

II. MARKETINGOVÁ ČINNOST E-SHOPU

Každý zájemce (zpravidla půjde současně o zákazníka) má možnost odebírat newsletter správce za předpokladu, že současně vyjádří svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely správce. Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v předchozím odstavci je založeno na dobrovolném souhlasu zákazníka.

V případě, že zákazník udělí svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro marketingové účely (zejm. při zápisu do odběru newsletteru či v souvislosti s objednávkou a nákupem zboží v internetovém obchodě Martes sport), budou jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy zákazníka zpracovávány správcem pro účely pokročilého marketingu obchodní činnosti správce.

Uvedený účel zpracování osobních údajů zahrnuje zejména následující operace zpracování osobních údajů v souvislosti s nabízením produktů a služeb správce:

- zasílání vybraných obchodních sdělení a neadresných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce, včetně prezentace jeho nových produktů, současných trendů, speciálních nabídek a reklamních slevových akcí správce a slevových kódů, a to elektronickými prostředky komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění;

- provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb zákazníka, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference a další informace získané od zákazníka;

- zařazení do marketingové databáze správce pro profilování a přímý marketing (vč. zasílání obchodních sdělení);

- provádění průzkumu a vyhodnocení trhu v souvislosti s marketingovou činností správce.

V rámci této marketingové činnosti správce může docházet rovněž k cílenějšímu zobrazení obsahu a přizpůsobení reklamy zákazníkovi, na základě využívání cookies souborů a profilování na základě dalších informací, které o zákazníkovi budou v průběhu času získány podle údajů o jeho nákupní historii a navštěvovanosti webu, aby správce mohl nabídnout a poskytnout zákazníkovi produkt na míru jeho potřebám a aby se předešlo nabízení produktů, které pro zákazníka naopak nejsou zajímavé, kdy v takovém případě mohou být obchodní nabídky správce upraveny dle získaných informací a demografických či behaviorálních údajů. Uvedená činnost umožní přesnější personalizaci nabídky a zasílaných informací, včetně zasílání vybraných emailových zpráv s doporučeními a nabídkami podle dříve shlédnutých produktů, stejně jako zasílání automatických emailových zpráv s připomenutím možnost dokončení objednávky (v případě přerušení tohoto procesu). 

Dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu info@martesshop.cz nebo písemného sdělení adresovaného správci na adresu jeho sídla Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika či adresu pro doručování olzalogistic.com, s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníků 2, 737 01 Český Těšín, případně prostřednictvím odkazu umístěného v závěru každého zasílaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu však není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Detailnější informace ohledně udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, včetně rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů a doby trvání takového zpracování, jsou obsaženy v textu příslušného souhlasu, jimiž zákazník uděluje právo osobní údaje k danému účelu zpracovávat.

Proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je zákazník kdykoli oprávněn vznést námitku prostřednictvím kontaktních údajů správce – blíže viz Zásady zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport, jež jsou dostupné zde.

Správce současně v této souvislosti informuje, že ve vztahu ke stávajícím zákazníkům, kteří již na e-shopu správce dříve nakupovali, spadá nabízení vlastního zboží, včetně zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek), pod oprávněný zájem správce, na základě kterého je správce oprávněn se na zákazníka obracet s obchodními a marketingovými sděleními za účelem rozvoje a podpory vlastní obchodní činnosti správce, zejm. formou rozesílání elektronických či listinných obchodních sdělení správce jeho zákazníkům (newslettery), které jsou v přímé souvislosti s již dříve provedenými nákupy, i bez výslovného souhlasu zákazníka, neboť správce důvodně předpokládá, že zákazníka jeho novinky zajímají. V případě, že zákazník nemá zájem takový newsletter odebírat, má možnost v rámci procesu objednávání zboží zaškrtnout svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, a dále se může rovněž odhlásit z odběru newsletteru použitím odhlašovacího odkazu v doručeném e-mailovém obchodním sdělení, případně zaslat žádost o ukončení odběru newsletteru též na e-mailovou adresu správce.

III. SOUBORY COOKIES

Internetový obchod neshromažďuje automaticky žádné údaje s výjimkou údajů obsažených v souborech „cookies“ během užívání internetových stránek.

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které obsahují určité informace týkající se používání webových stránek a e-shopu zákazníkem, jež se při návštěvě e-shopu ukládají do počítače, telefonu nebo jiného zařízení zákazníka. Soubory cookies umožňují pomocí zařízení používaného k prohlížení sítě internet (např. počítač, smartphone, atd.) zapamatovat specifické informace týkající se používaného zařízení, z nichž zákazník přistupuje na Internetové stránky, a pomáhají tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Soubory cookies zejména:

  • slouží k efektivní navigaci a obsluze e-shopu během nákupního procesu (včetně též možnosti uložení nákupů zákazníka a zobrazení statusu přihlášení uživatele v internetovém obchodě), k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z internetových stránek;
  • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem a slouží tak pro statistické účely;
  • napomáhají zobrazovat v e-shopu reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního zákazníka, včetně statusu přihlášení uživatele v internetovém obchodě a umožní poskytnout zákazníkovi zajímavé informace a přizpůsobit internetové stránky e-shopu individuálním potřebám zákazníka, tj. slouží reklamním účelům.

Správce soubory cookies používá v okamžiku, kdy zákazník navštíví internetové stránky e-shopu, pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu a zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti, usnadnění bezpečnějšího přihlášení a k reklamním a re-marketingovým aktivitám, v rámci kterých tyto pomáhají s lepším cílením reklamních kampaní správce. Cookies vytvořené užitím internetových stránek správce mohou být zpřístupněné třetím stranám.

Soubory cookies využívané e-shopem mohou mít dočasný či trvalý charakter. Dočasné soubory cookies se po uzavření prohlížeče smažou, namísto toho trvalé soubory cookies jsou uchovávány i po ukončení užívání e-shopu zákazníkem a slouží k ukládání informací jako je heslo nebo přihlašovací údaje, což urychluje a usnadňuje používání webu. Více informací o souborech cookies naleznete zde: http://www.aboutcookies.org.

Nastavení cookies lze upravit či změnit v příslušném internetovém prohlížeči, stejně tak lze ve standardních webových prohlížečích cookies jinak spravovat, zejména též mazat či zakázat jejich použití. Pokud tato nastavení nebudou změněna, budou soubory cookies uloženy do paměti zařízení, přičemž užíváním internetových stránek správce zákazník uděluje souhlas s používáním a ukládáním souborů cookies, a to rovněž pro účel cílení reklamy. Změna nastavení souborů cookies může omezit funkčnost webových stránek a e-shopu. V případě problémů správce doporučuje použít soubor nápovědy prohlížeče nebo se obrátit na výrobce internetového prohlížeče, který zákazník používá; více o správě cookies lze nalézt též na určených stránkách jednotlivých prohlížečů.

IV. Ochrana údajů v google analytics, GOOGLE ADS a sovisející prohlášení

Soubory cookies jsou rovněž shromažďovány přes službu Google Analytics - internetové stránky, z nichž je internetový obchod dostupný, používají analytický mechanismus síťových služeb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “) Google Analytics, jež používá soubory cookies, které umožňují monitorovat chování na internetu z hlediska času, polohy a používání těchto stránek. Pomocí webového analytického systému Google Analytics lze vytvářet uživatelské profily pod přezdívkou. Systém se používá k analýze provozu na webových stránkách a poskytování souvisejících služeb.

IP adresy uživatelů nejsou spojovány s jinými údaji shromažďovanými společností Google. Informace shromažďované soubory cookies jsou předávány na servery Google nacházející se v USA a archivovány. O tyto informace se správce nedělí s žádnou třetí stranou, která by je využila ke svým účelům. V případě zapnutí funkce anonymizace IP adresy během používání webových stránek správce, pak Google zkracuje IP adresu uživatele. Pouze ve výjimečných případech je na server Google ve Spojených státech amerických předávána úplná IP adresa a teprve tam zkrácena. Kompletní informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics lze nalézt na tomto odkazu https://www.google.com/analytics/.

Společnost Google tyto informace využívá v zastoupení správce k analýze toho, jak zákazník užívá tuto webovou stránku, a to pro potřeby reportingu o aktivitě na webu a poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace rovněž předávat třetím osobám v souladu s požadavky právních předpisů nebo pokud tyto třetí osoby tyto údaje zpracovávají v zastoupení společnosti Google. IP adresa předaná prohlížečem zákazníka v souvislosti s Google Analytics není slučována s dalšími daty Google.

Ukládání cookies může uživatel zabránit provedením odpovídajícího nastavení s využitím softwaru svého prohlížeče. Kromě toho může zákazník společnosti Google zabránit v nahrávání údajů týkajících se jeho užívání dané webové stránky, které byly vygenerovány předmětným souborem cookie (včetně IP adresy), a ve zpracovávání těchto údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pro získání podrobností, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookies v reklamě, naleznete více informací zde: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/ a zde naleznete detailní informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři využívají: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/. Kompletní informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics lze nalézt také na tomto odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

V rámci služby Google Analytics využívá správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google Ads (Google AdWords) sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může správce návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Reklamní materiály dodává společnost Google prostřednictvím tzv. „ad serverů“. Prostřednictvím těchto užívaných ad serverů lze měřit určité parametry pro hodnocení úspěchu, například vkládání reklam nebo kliky uživatelů. Pokud se na stránku internetového obchodu zákazník dostane prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Ads na zařízení zákazníka soubory cookies, které však nejsou nijak určeny k tomu, aby zákazníka osobně identifikovaly, avšak umožňují společnosti Google rozpoznat internetový prohlížeč uživatele – totiž pokud uživatel navštíví určité webové stránky užívající aplikaci Google Ads, u nichž dosud neuplynula platnost příslušných souborů cookie uložených v zařízení uživatele, může společnost Google zjistit, že daný uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. V rámci shora uvedených reklamních opatření proto správce neshromažďuje ani nezpracovává žádné osobní údaje, z nichž by bylo možné uživatele identifikovat, nýbrž pouze dostává statistická vyhodnocení od společnosti Google s tím, že na jejich základě může ověřit, která z použitých reklamních opatření jsou efektivní a která nikoliv. Dodavatel uvedené služby pak může zobrazovat reklamu správce na různých webech, tedy prostřednictvím předmětných cookies souborů tyto využít k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na daném webu a získává tak informace o tom, že uživatel klikl na příslušnou část e-shopu či klikl na některé oznámení správce.

Odhlásit se od používání souborů cookies společností Google je možné zejména odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče uživatele, především zákazem externích cookies, kdy uživatel nebude dostávat žádné reklamy od poskytovatelů – třetích osob; uživatelé se mohou též odhlásit od personalizovaných reklam včetně remarketingu - ohledně vypnutí personalizace reklam lze nalézt více informací zde: https://support.google.com/ads/answer/7395996. V rámci internetového prohlížeče je možné vyloučit ukládání cookies podle podmínek jednotlivých prohlížečů, například:

Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání údajů společností Google lze nalézt rovněž zde:

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956,

https://support.google.com/adwords/answer/2549116?hl=cs&ref_topic=3123080

https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=cs&ref_topic=3123080&visit_id=1-636616297519532921-3541382099&rd=1

Uživatel může rovněž zablokovat ukládání údajů shromážděných soubory cookies týkajících se používání webových stránek (včetně IP adresy) a jejich zasílání do Google, jakož i poskytování těchto údajů prostřednictvím Google tak, že stáhne a nainstaluje adaptér dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek správce vypnout či upravit též prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde: https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs.

Kromě souborů cookies může internetový obchod také shromažďovat data, které obvykle sbírají administrátoři webových systémů. Informace obsažené v protokolech mohou zahrnovat mimo jiné IP adresu, typ platformy a webového prohlížeče, dodavatele internetového připojení a webovou adresu, ze které zákazník vstoupil na web. Některé podstránky v rámci webu a další způsoby komunikace se zákazníkem mohou zahrnovat tzv. "web beacons" (tzv. elektronické obrázky nebo pixelové tagy). Web beacons umožňují přijímat informace jako například IP adresu zařízení, na kterém byla načtena internetová strana s vloženým web beacon, adresu URL stránky, čas načtení stránky, typ prohlížeče a informace obsažené v souborech cookies, a to za účelem možného vyhodnocení efektivity reklam. Tato data budou archivována a použita pro statistickou analýzu a hodnocení globální návštěvnosti internetových stránek. Tato data nebudou spojována s osobními údaji zákazníka.

Na stránkách e-shopu jsou aktuálně využívány soubory cookies pro reklamní a statistické účely, za účelem obsluhy internetových stránek a internetového obchodu a pro nákupní proces, dále též cookies nutné pro zajištění fungování a analýzy webu. Dále správce užívá soubory cookies Google Analytics a cookies Google Ads a Sklik (seznam.cz). Seznam veškerých cookies souborů, které správce shromažďuje na svých webových stránkách.

V. DALŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ PLUGIN

Při užívání internetových stránek e-shopu se mohou pravidelně objevovat odkazy na jiné internetové stránky. Správce upozorňuje, že tyto stránky fungují nezávisle na internetovém obchodě a nejsou v žádném případě pod dohledem správce. Tyto stránky mohou mít své vlastní zásady zabezpečení osobních údajů a ochrany soukromí, které správce doporučuje zákazníkovi přečíst. Správce nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek nebo způsob zacházení s osobními údaji v rámci těchto jiných stránek.

Internetový obchod spolupracuje s třetími subjekty, které mohou užívat souborů cookies nebo podobných technologií za účelem zajištění zobrazení reklam v návaznosti na aktivitu a zájmy uživatele. Proto během návštěvy internetových stránek jsou na zařízení uživatele ukládána také cookies třetích stran, jako jsou například

- CRITEO SA, 32 Rue Blanche,750 09 Paris, France – viz příslušná politika ochrany soukromí CRITEO SA, odkaz zde: https://www.criteo.com/privacy/;

-  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – viz příslušná politika ochrany soukromí Google, odkaz zde: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs;

-  Quartic sp. z o.o., sídlem Warszawa, al. Jerozolimskich 123a 10/16, 02-017.

Internetové stránky dále využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s., která umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty správce, jeho reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Internetové stránky e-shopu obsahují též plugin k sociální síti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA), pomocí něhož může návštěvník webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Plugin Facebooku na stránkách je označen logem Facebooku. Tento plugin přímo spojí zákazníka s profilem správce na serveru Facebooku. Facebook pak může získat informace, že zákazník navštívil stránky e-shopu ze své IP adresy.

Správce upozorňuje, že uvedený sociální plugin není spravován osobou správce, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedeným provozovatelem tohoto pluginu nebo webových stránek, na které odkazuje, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny. Správce též zdůrazňuje, že Facebook mu nepředává informace o shromažďovaných údajích a způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů, které shromažďuje Facebook, není správci znám. V případě zájmu zákazníka získat další informace týkající se soukromí na portálu Facebook, doporučuje správce přímý kontakt s Facebookem, nebo seznámit se s politikou soukromí portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

VI. REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Při registraci uživatelského účtu zákazník sděluje správci osobní údaje v podobě identifikačních údajů (jméno a příjmení, na jejichž základě může být též zpravidla určeno pohlaví zákazníka) a kontaktních údajů (adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), popř. přístupové heslo, jedná-li se o osobní údaj. V případě těchto údajů jde o pole vyžadovaná pro registraci uživatelského účtu.

Při užívání internetového obchodu a přihlášení do uživatelského účtu zákazníka může dále docházet ke generování dalších osobních údajů, jako je nastavení vícero užívaných adres (př. fakturační vs. doručovací adresa) či uložení údajů o nákupní historii zákazníka (tj. údaje týkající se objednávek a historie nákupů, čísla uskutečněných objednávek a údaje o zakoupeném zboží, vydané faktury, atp.).  

Na základě registrace uživatelského účtu na e-shopu správce může zákazník využívat výhod s tím spojených popsaných blíže v čl. XIII VOP. Registrace uživatelského účtu není podmíněna souhlasem zákazníka se zpracováním osobních údajů pro tento účel (půjde o zpracovávání osobních údajů pro splnění smlouvy, k němuž se souhlas zákazníka nevyžaduje), v případě však, kdy zákazník udělí svůj výslovný souhlas pro registraci a vedení uživatelského účtu a jeho využití pro behaviorální a cílenou reklamu správce, bude správce oprávněn tento uživatelský účet, resp. údaje jeho prostřednictvím zpracovávané, využívat pro behaviorální a cílenou reklamu.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem, jímž je přihlašovací email, a heslem. Každý zákazník nese odpovědnost za uchování svého přístupového jména a jedinečného hesla v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.

Bližší ustanovení týkající se uživatelského účtu zákazníka, jeho registrace a dostupnosti jsou obsažena v čl. XIII. VOP a z pohledu ochrany osobních údajů pak v Zásadách zpracování osobních údajů v internetovém obchodě Martes Sport. Detailnější informace ohledně udělení výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro registraci a vedení uživatelského účtu a jeho využití pro behaviorální a cílenou reklamu správce, včetně rozsahu takto zpracovávaných osobních údajů a doby trvání takového zpracování, jsou obsaženy v textu příslušného souhlasu, jimiž zákazník uděluje právo osobní údaje k danému účelu zpracovávat.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Jakékoliv své dotazy týkající se této Politiky ochrany soukromí v internetovém obchodě Martes Sport nám prosím adresujte na naši e-mailovou adresu: info@martesshop.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na e-shopu, případně korespondenční formou zasláním dopisu na adresu sídla správce - Martes Sport Sp. z o.o., Bielsko-Biała, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Polská republika, popř. na adresu pro doručování: olzalogistic.com, s.r.o. - MARTESSPORT, Protifašistických bojovníků 2, 737 01 Český Těšín.

2. Změny této Politiky ochrany soukromí v internetovém obchodě Martes Sport jsou vyhrazeny; správce je oprávněn znění této Politiky ochrany soukromí v internetovém obchodě Martes Sport měnit či doplňovat, přičemž uvedené změny nabývají účinnosti nejdříve dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách e-shopu.